Onze disclaimer

Rechten en plichten

Calvet N.V. is gevestigd aan Z.1. Researchpark 230 te1731 Zellik, is eigenaar van de websites calvet.be en calvet.nl.
Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Contactgegevens: www.calvet.be , Z.1. Researchpark 230 te 1731 Zellik, tel. +32 (0)2 463 11 40

Calvet N.V. hierna te noemen ‘Calvet’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Calvet wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Calvet behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Calvet garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Calvet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Calvet aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Als u een onderhoudscontract heeft, hebt u recht op periodiek onderhoud aan uw machine.  Door piek drukte kan het voorkomen dat we uw onderhoud eerder of later dan gepland uitvoeren. Hoewel dit niet ons streven is kan dit door piek momenten voorkomen. We zullen u tijdig informeren, u kunt zich hier verder niet op beroepen.

Indien er sprake is van een vertraagde levering omdat de fabrikant grondstoffen te kort heeft of niet kan voldoen aan de leveringsbelofte is Calvet hier nimmer voor aansprakelijk. Bij de aanschaf van uw machine geven we enkel een richt datum die in de praktijk door externe factoren kan worden vertraagd. Uiteraard streven we hier niet naar, en houden we u op de hoogte van het verdere verloop. Calvet is niet aansprakelijk voor schade door extra kosten en/of omzetderving.

Indien u een gebruikte machine koopt kunt u hem vooraf bezichtigen en testen. Na de aanschaf van een gebruikte machine kunt u verder geen rechten meer ontlenen.

Let’s Get in Touch

We’re interested in talking
about your business.

Dream Create Inspire

Sinds 1930 de beste in bewerkingsmachines

Calvet 2022 ©. All rights reserved. Powered by Bosswebdesign.nl